Rezultate

 • Sfere de activitate pentru educație și formare profesională continuă în producția industrială de încălțăminte [IO1]
 • Metodologie actualizată: Analiza stațiilor de învățare (Learning Station Analyses – LSA) pentru sistemul CVET [IO1]
 • Evaluarea prin intermediul Analizelor Stațiilor de Învățare (LSA) a ceea ce s-ar putea învăța în sistemul CVET în cadrul companiilor partenere din Germania, România și Portugalia [IO1]
 • Raport comparativ (Analiza stațiilor de învățare) [IO1]
 • Recunoașterea structurală a Instruirii Anterioare [IO2]
 • Recunoașterea individuală a Instruirii Anterioare [IO2]
 • Opțiuni de proiectare didactică pentru utilizarea potențialelor Învățării la locul de muncă în cadrul CVET [IO3]
 • Manuale destinate tutorilor pentru sprijinirea sistemului CVET [IO3]
 • Curriculum confirmat pentru Învățarea la locul de muncă în România (versiuni lingvistice: EN și RO), Portugalia (EN și PT) și Germania (EN și DE) [IO4]
 • Bune practici aparente: Acorduri de cooperare [IO4]
 • Linii directoare privind Asigurarea Calității în sistemul CVET în industria încălțămintei [IO5]
 • Matrice pentru documentarea rezultatelor învățării în sistemul CVET [IO5]
 • Bune practici aparente: Experiența și analiza SWOT ale pilotării CVET în Germania. [IO6]
 • Bune practici aparente: Experiența și analiza SWOT ale pilotării CVET în Portugalia. [IO6]
 • Bune practici aparente: Experiența și analiza SWOT ale pilotării CVET în România. [IO6]
 • Rapoarte naționale privind Cadrele Calificărilor din Germania, România și Portugalia [IO7]
 • Cadrul Sectorial al Calificărilor, nivel 5-7, pentru producția industrială de încălțăminte. (schiță) [IO7]
 • Cadrul Sectorial al Calificărilor, nivel 5-7, pentru producția industrială de încălțămintei. (raport comparativ) [IO7]
 • Memorandum de Înțelegere (MoU) [IO8]
 • Document de Poziție [IO8]
 • Manual de transfer pentru asigurarea sustenabilității și facilitarea proiectelor similare din alte sectoare sau regiuni. [IO8]

Leaflet