Rezultate

 • Sfere de activitate pentru educație și formare profesională continuă în producția industrială de încălțăminte [IO1]
 • Metodologie actualizată: Analiza sarcinilor (EN: Task Analyses – TA) pentru sistemul CVET [IO1]
 • Evaluarea prin intermediul Analiza sarcinilor (TA) a ceea ce s-ar putea învăța în sistemul CVET în cadrul companiilor partenere din România (EN și RO) [IO1]
 • Raport comparativ (Analiza sarcinilor) [IO1]
 • Raport comparativ asupra Recunoașterii Instruirii Anterioare și recomandări pentru DIA-CVET [IO2]
 • Opțiuni de proiectare didactică pentru utilizarea potențialelor Învățării la locul de muncă în cadrul CVET [IO3]
 • Manuale destinate tutorilor pentru sprijinirea sistemului CVET [IO3]
 • Curriculum confirmat pentru Învățarea la locul de muncă în România (versiuni lingvistice: EN și RO) [IO4]
 • Linii directoare privind Asigurarea Calității în sistemul CVET în industria încălțămintei [IO5]
 • Chestionar de Asigurare a Calității pentru evaluarea formativă [IO5]
 • Bune practici aparente: Experiența și analiza SWOT ale pilotării CVET în Germania. (DE/EN) [IO6]
 • Bune practici aparente: Experiența și analiza SWOT ale pilotării CVET în Portugalia. (PT/EN) [IO6]
 • Bune practici aparente: Experiența și analiza SWOT ale pilotării CVET în România. (RO/EN) [IO6]
 • Cadrul Sectorial al Calificărilor, nivel 5-7, pentru producția industrială de încălțăminte. (schiță) [IO7]
 • Memorandum de Înțelegere (MoU) [IO8]
 • Document de Poziție [IO8]
 • Manual de transfer pentru asigurarea sustenabilității și facilitarea proiectelor similare din alte sectoare sau regiuni. [IO8]

Leaflet