Proiectul

“Învățarea prin intermediul experiențelor trăite este una dintre regulile de bază ale instruirii continue.”

În multe țări precum România (RO) și Portugalia (PT) Educația și Formarea Profesională (Vocational Education and Training – VET) este considerată o a doua alegere, o variantă educațională pentru cei care nu au reușit să ajungă în învățământul superior (Higher Education – HE). Unul dintre principalele motive ale acestei imagini destul de slabe a educației VET este că aceasta este adesea privită ca o cale educațională „închisă”, odată ce ai început o slujbă cu „guler albastru” (”blue collar”), nu există sau există foarte puține opțiuni de carieră în ceea ce privește Educația și Formarea Profesională Continuă (Continuous Vocational Education and Training – CVET). Astfel, ocupații mai provocatoare, cum ar fi cele legate de departamentele de Asigurarea Calității (Quality Assurance – QA), Design/Proiectare sau Planificarea Producției, sunt rezervate colegilor cu studii superioare.

Dar chiar și în țările cu tradiție în programele de Formare Profesională Continuă, precum Germania (DE), unde calificările de maistru sau tehnician sunt recunoscute la nivel național și au o imagine foarte bună, este preferat nivelul academic. Pentru sectorul nostru (producția industrială de încălțăminte), un indicator îngrijorător este următorul: în ultimii doi ani, perioadă când a fost oferit singurul curs de maistru pentru acest domeniu, nu au aplicat suficienți candidați (doar șase la nivel național) – și cursurile au trebuit retrase.

Astfel, consolidarea CVET este un element crucial pentru creșterea atractivității VET și asigurarea unui nivel ridicat de calitate. Grupurile țintă sunt colegii, care au fost calificați în cadrul sistemului de Educație și Formare Profesională Inițială (IVET) dedicat sectorului producției industriale de încălțăminte.

În acest scop, partenerii proiectului „Dezvoltarea de programe CVET inovatoare și atractive pentru producția industrială de încălțăminte” (DIA-CVET) au ales 10 sfere de activitate legate de producția industrială de încălțăminte, cum ar fi „organizare operațională” sau „materiale pentru fabricarea încălțămintei”, în cadrul cărora munca autonomă depășește competențele muncitorilor calificați (luând în considerare munca calificată de nivel 3 sau 4 al Cadrului European al Calificărilor (EQF)). Pentru fiecare dintre aceste sfere de activitate, ne propunem dezvoltarea, pilotarea și implementarea la nivel european a unor cursuri cuprinzătoare, disponibile în engleză (EN), precum și în DE, RO și PT. Nu ne propunem să dezvoltăm un profil CVET European unificat (ca un „Maistru industrial UE”), întrucât respectăm principiul subsidiarității în disciplinele educaționale și suntem conștienți de diferitele precondiții și cerințe privind calificările în cele trei țări partenere, DE, PT și RO.

Dar proiectul are în plus un scop mai larg, urmărește transparența la nivelul CVET  în sectorul încălțămintei pentru toate părțile interesate, în special partenerii sociali, companiile și autoritățile. Acceptarea rezultatelor învățării (Learning Outcomes – LO) de la un alt loc de învățare, angajarea unui maistru calificat dintr-o altă țară sau încrederea în calificările naționale existente în altă țară este o provocare continuă. Consorțiul proiectului anterior ICSAS a dezvoltat cu succes un Cadru Sectorial al Calificărilor de nivel 2-4 pentru sectorul încălțămintei (cp. Http://icsas-project.eu/wpcontent/uploads/2020/04/06_SQF-Table_EN.pdf). În consecință, dezvoltarea și corelarea calificărilor CVET naționale existente sau dezvoltate în DE, RO și PT la un Cadru Sectorial al Calificărilor pentru nivelurile 5-7 va fi un alt obiectiv important al proiectului DIA-CVET și care, după finalizarea proiectului, va putea servi la corelarea noilor profile CVET din țările din afara consorțiului proiectului.

În ceea ce privește impactul pe termen lung sau sustenabilitatea, ne propunem în plus să implementăm cursuri CVET duale pentru confecționerii de încălțăminte industrială în sistemele VET din România și Portugalia (așa cum s-a întâmplat cu succes cu cursurile duale IVET în cadrul ICSAS) – și să sprijinim revigorarea în Germania a cursului de Maistru pentru producția industrială.

Curtoazia ISC și INESCOP; Drepturi de autor ISC și INESCOP